• Polski
  • English
  • Українська
 • Dotacje UE

  fundusze


  Otwarcie nowego kanału dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych

  ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka realizuje projekt pt. „Otwarcie nowego kanału dystrybucji i
  promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych”,
  współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 2020, Oś
  priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.4.1
  Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4.1.B.a.b Zwiększanie międzynarodowej
  ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne.

  Przedmiotem projektu jest otwarcie nowego kanału dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE
  I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych. Nowy kanał to sprzedaż online za pomocą sklepu
  internetowego. Dzięki temu narzędziu firma będzie sprzedawała dotychczas oferowane tradycyjne meble biurowe i
  meble hotelowe, a także nowe produkty tj. meble z tektury, na rynkach zagranicznych. Będą to głównie rynki
  niemiecki, norweski i szwedzki. Projekt obejmuje także promocję produktów firmy w Internecie.

  Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsię. ADER MEBLE BIUROWE I
  HOTELOWE Piotr Pietryka

  Cele szczegółowe:

  Całkowita wartość projektu: 192 618,00 zł
  Wartość wydatków kwalifikowanych: 156 600,00 zł
  Kwota dofinansowania: 133 110,00 zł
  Okres realizacji projektu: 01.10.2017r. – 30.09.2018r.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

  Opublikowano 07.12.2017 r.


  Wybór do Zapytań ofertowych nr 01/06/2018/1.4.; 02/06/2018/1.4 i 03/06/2018/1.4

  Informacja_o_wyborze_01_06_2018_1.4

  Informacja_o_wyborze_02_06_2018_1.4

  Informacja_o_wyborze_03_06_2018_1.4

  Opublikowano 19.07.2018 r.


  Zapytanie ofertowe 03/06/2018/1.4. – pozycjonowanie

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE_Pozycjonowanie__03_06_2018_1.4 (1)

  Załącznik nr 1_Formularz ofertowy__03_06_2018_1.4 (2)

  Załącznik nr 2__03_06_2018_1.4 (3)

  Załącznik nr 3_Oświadczenie__03_06_2018_1.4 (4)

  Opublikowano 26.06.2018 r.


  Zapytanie ofertowe 02/06/2018/1.4. – kampania Google

   

  ZAPYTANIE OFERTOWE_Kampania w wyszukiwarce_Google_02_06_2018_1.4.

  Zal. nr 1_Formularz oferty

  Zal. nr 2_ Wykaz usług

  Załącznik nr 3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

  Opublikowano 26.06.2018 r.


  Zapytanie ofertowe 01/06/2018/1.4 – kampania Facebook

  ZAPYTANIE OFERTOWE_Kampania w mediach społecznościowych_01_06_2018_1.4.

  Zal. nr 1_Formularz oferty

  Zal. nr 2_ Wykaz usług

  Załącznik nr 3_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

  Opublikowano 26.06.2018 r.


  Informacja o wyborze wykonawcy tłumaczeń i regulaminów

  Informacja-o-wyborze-wykonawcy_zakup-tłumaczen-i-regulaminow_1
  Informacja-o-wyborze-wykonawcy_zakup-tłumaczen-i-regulaminow_2

  Opublikowano 07.03.2018 r.


  Informacja o wyborze wykonawcy wizualizacji produktów

  Informacja-o-wyborze-wykonawcy_zakup-wizualizacji-produktów

  Opublikowano 07.03.2018 r.


   

  ZAPYTANIE  OFERTOWE 3/02/2018/1.4.

  na zakup usługi tłumaczeń treści sklepu internetowego w językach angielskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim, na zakup usługi opracowania wraz z tłumaczeniem (język angielski, niemiecki, norweski, szwedzki) regulaminów do sklepu internetowego, zasad bezpieczeństwa, regulaminu zakupów, warunków dostaw wraz z konsultacją  prawną tych regulaminów zgodnie z wymogami  prawnymi Niemiec, Norwegii, Szwecji.

  ZAPYTANIE OFERTOWE_zakup_opracowanie regulaminów_3_02_2018_1.4..pdf

  Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf

  Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf

  Załącznik nr 3_ Wykaz usług.pdf

  Załącznik nr 4 A_Wykaz osób.pdf

  Załącznik nr 4 Wykaz osób.pdf

  Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH.pdf

  Opublikowano 13.02.2017 r.


  ZAPYTANIE  OFERTOWE 2/02/2018/1.4.

  na zakup usługi  opracowania wizualizacji produktów  do sklepu internetowego

  (katalog produktów – biblioteka) (50 szt.)

  Zakup realizowany w ramach projektu pn. „Otwarcie nowego kanału dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych”współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020,Oś priorytetowa: 1. Przedsiębiorstwa i innowacje
  Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw,
  Poddziałanie: 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny,
  Schemat 1.4.1.B.a.b Zwiększanie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne.

  ZAPYTANIE OFERTOWE_zakup_wizualizacja_produktów_2_02_2018_1.4..pdf
  Załącznik nr 1_Formularz oferty.pdf
  Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.pdf
  Załącznik nr 3_ Wykaz usług.pdf
  Załacznik nr 4 Wykaz osób.pdf
  Załącznik nr 5_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH.pdf

  Opublikowano 13.02.2017 r.


  Informacja o wyborze dostawcy

  Informacja o wyborze dostawcy_180112.jpg

   

   

  Opublikowano 12.01.2017 r.


  Zapraszam do składania ofert na wykonanie sklepu internetowego

  ZAPYTANIE  OFERTOWE 1/12/2017/1.4. na dostawę(wykonanie) sklepu internetowego (oprogramowanie wraz z licencją)

  ZAPYTANIE OFERTOWE_zakup sklepu_1_12_2017_1.4.pdf

  Zalacznik nr 1_Formularz oferty.pdf

  Zalacznik nr 2 Oswiadczenie o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.pdf

  Zalacznik nr 3_ Wykaz uslug.pdf

  Zalacznik nr 4 Wykaz osob.pdf

  Zalacznik nr 5_OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN KAPITALOWYCH LUB OSOBOWYCH.pdf

   

  Opublikowano 28.12.2017 r.


  Zapraszam do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania projektem

  Zapraszam do składania ofert na świadczenie usługi zarządzania projektem  pt. “Otwarcie nowego kanału dystrybucji i promocja produktów firmy ADER MEBLE BIUROWE I HOTELOWE Piotr Pietryka na rynkach zagranicznych” . Pełna treść Zapytania ofertowego nr 1/11/2017/1.4. z dnia 03.11.2017r.  znajduje się u dołu strony wraz z odnośnikiem do dokumentów

  Szacunek_zarzadzanie_projektem.pdf

  ZAPYTANIE OFERTOWE_1_11_2017_1.pdf

  Zalacznik_nr_1_wzor oferty.pdf

  Zalacznik_nr_2_wykaz uslug.pdf

  Zalacznik_nr_3_kadra.pdf

  Zalacznik 4 OSWIADCZENIE O BRAKU POWIAZAN KAPITALOWYCH LUB OSOBOWYCH.pdf

  Zalacznik 5 Koncepcja zarzadzania projektem.pdf

   

  Opublikowano 03.11.2017 r.