Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom dostęp do zaplecza socjalnego. Pomieszczenie socjalne może pełnić charakter szatni, miejsca odpoczynku, kącika gastronomicznego lub sanitarnego. Niezależnie od przeznaczenia punkt socjalny powinien odznaczać się wysoką sterylnością, zwłaszcza w placówce medycznej. Podczas wyposażania kącika socjalnego należy mieć na uwadze obowiązujące przepisy BHP oraz potrzeby pracowników.