Oddzielenie stanowisk pracowniczych dla zapewnienia komfortowej pracy umożliwiają niskie ścianki działowe znajdujące się bezpośrednio na biurkach. Wykonane z płyty meblowej, obite miękką i estetyczną tapicerką podnoszą komfort pracy wydzielając własną przestrzeń w obszernych powierzchniowo biurach. Z kolei zastosowanie wysokich ścian działowych pozwala na stworzenie oddzielonych od siebie gabinetów rozmieszczonych w dowolnej konfiguracji.